Duik de geschiedenis in

Bescherming

De Siteholder is samen met alle partners verantwoordelijk voor de ruimtelijke bescherming van het werelderfgoed. Bescherming is ingewikkeld, want het werelderfgoed is groot, de ruimtelijke druk is hoog en alle belangen vereisen een zorgvuldige afweging. Bij de Hollandse Waterlinies is bescherming veel meer dan monumentale gebouwen en objecten. Het gaat ook over landschappen en waterwerken. En het gaat over abstracte begrippen als Outstanding Universal Value, kernkwaliteiten en visuele werking. Belangrijk aspect van bescherming is om de kennis te delen over wát je nu eigenlijk beschermt en hóe je dat doet.

In onderstaand filmpje wordt dit allemaal kort en helder uitgelegd.

 

Werkgroep Bescherming

Planologische bescherming is de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies als bevoegd gezag. De werkgroep bescherming is in het leven geroepen om de provincies te faciliteren bij die verantwoordelijkheid. 

Lees meer over de werkgroep bescherming
Een betonnen onderdeel van een fort, overgroeid met gras. Op de achtergrond vier bomen in het blad en een waterpartij met een schip.

Wat betekent de Werelderfgoed status?

UNESCO Werelderfgoed word je niet zomaar. De Hollandse Waterlinies heeft deze status gekregen omdat het wereldwijd uniek en onvervangbaar is en daarom behouden moet blijven voor volgende generaties.

Lees meer over UNESCO
Het logo van UNESCO, de organisatie die het predikaat werelderfgoed uitgeeft en zich inspant voor de bescherming en het uitdragen van deze werelderfgoederen.