Duik de geschiedenis in

Managementoverleg en Linieteam

De ambtelijke ondersteuning van het gemeenschappelijke orgaan ligt bij het Managementoverleg en het Linieteam.  

 

In het Managementoverleg zitten de vier ambtelijke opdrachtgevers. Voorzitter van het Management overleg is Bert Doedens, opdrachtgever vanuit de provincie Noord-Brabant. Daphne Rigter neemt deel namens de provincie Noord-Holland, Sietske du Crocq namens de provincie Utrecht en Edwin Küpers namens de provincie Gelderland. Voorbereiding voor met management overleg wordt gedaan door het Linieteam en het Sitebureau. Namens het sitebureau neemt Bas Nijenhuis als hoofd Sitebureau deel aan het managementoverleg samen met de secretaris van het Sitebureau. Het management overleg komt twee tot vier keer per jaar bij elkaar.

Het Linieteam zorgt voor de strategische voorbereiding van de bestuurlijke overleggen en legt verbinding in de eigen provinciale organisatie. In het Linieteam zit vanuit elke provincie een accounthouder die zorgt voor afstemming en verbinding tussen het provinciale programma en beleid en de Siteholder. Het Linieteam bestaat verder nog uit het hoofd Sitebureau en de secretaris van het Sitebureau.

 

Taken van het Linieteam zijn:

  • Het voorbereiden van de agenda van het Gemeenschappelijk Orgaan
  • Het voorbereiden van de besluitvorming van het Gemeenschappelijk Orgaan, specifiek over de begroting en strategische vraagstukken
  • Het adviseren van het Sitebureau over het werkplan 
Doorkijk door de doorgezaagde bunker

Leden Linieteam

Provincie Noord-Holland: Marjolein Groen

Provincie Utrecht; Tomasz Jaroszek

Provincie Gelderland; Ronald Hoekstra

Provincie Noord-Brabant: Mans Meijs-Appels

Hoofd Sitebureau; Bas Nijenhuis

Secretaris Sitebureau: Marjolein Wielaert

gekleurde paaltjes in Noorderpark Ruigenhoek