Duik de geschiedenis in

Kwaliteitsteam

De opdracht van het Kwaliteitsteam is adviezen uit te brengen aan het gemeenschappelijk orgaan met als doel de voortgaande ruimtelijke ontwikkeling in en van het gebied van de Hollandse Waterlinies in evenwicht te houden met de te beschermen monumentale waarden..

Het Kwaliteitsteam komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. De nadruk ligt op advisering bij onderwerpen met een plek overstijgende, dus linie brede schaal of betekenis. Het Kwaliteitsteam geeft ook inhoud aan de advisering door in voorkomende gevallen bij te dragen aan expertmeetings en bijeenkomsten voor een breder (bestuurlijk) publiek.

Het Kwaliteitsteam is als volgt samengesteld: