Expositie | De hand die zocht in de leegte


Expositie | De hand die zocht in de leegte

Tentoonstellingsprogramma 'De hand die zocht in de leegte'

Waar houden we ons aan vast in het om­gaan met ver­an­de­ring? Als we ons on­zeker, on­wennig of bang voelen in af­wach­ting…

Tentoonstellingsprogramma 'De hand die zocht in de leegte'

Waar houden we ons aan vast in het om­gaan met ver­an­de­ring? Als we ons on­zeker, on­wennig of bang voelen in af­wach­ting van wat komen gaat? De een vindt troost in het op­halen van her­in­ne­ringen, de ander gaat op zoek naar nieuwe kennis, in de hoop met het eerst­vol­gende feit rust te vinden. Som­migen zoeken het in ge­zel­lig­heid en af­lei­ding, an­deren juist in het be­denken van con­crete op­los­singen. Weer an­deren ver­zachten hun eigen ang­sten door het ver­lichten van die van an­deren. En­kelen kijken de twijfel recht in de ogen, of om­armen het niet-weten. In hoe­verre kan los­laten helpen in de om­gang met ver­an­de­ring?

De hand die zocht in de leegte is een ten­toon­stel­ling en pu­blieks­pro­gramma rond de zoek­tocht naar grip en los­laten. Zo zijn er ver­halen die pro­beren de ge­schie­denis beter te be­grijpen. An­dere werken be­li­chamen een per­soon­lijke ont­wik­ke­ling, of ver­wer­kings­proces. En we zien kunst waarbij de kun­ste­naar de con­trole deels uit handen geeft en gaat spelen met het ma­te­riaal, of met tech­no­logie. In elk van de ver­halen speelt het men­se­lijk li­chaam op enige ma­nier een rol.

Deel­ne­mende kun­ste­naars:
Razia Bar­satie, Floortje Blaisse, Cris­tina Flores Pes­corán, Mike Rij­nierse, Jo­na­than Tang, Luis Carlos Tovar, Zhao Zhou en meer.

Locatie: Kunstfort bij Vijfhuizen
Looptijd: 15.03 – 09.06.24
Openingsprogramma: zondag 24.03.24 van 14:00 – 17:00u
Openingstijden: donderdag tot en met zondag van 13:00 – 17:00u
www.kunstfort.nl

Dit evenement vindt plaats op de volgende locaties:

  • Kunstfort bij Vijfhuizen - Fortwachter 1 2141 EE Vijfhuizen

Meer informatie

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Plan je route

Meer informatie

Prijzen

  • Volwassenen € 5,50
  • Kinderen € 5,50

Wanneer

  • Dagelijks t/m 9 juni 2024 13.00 - 17.00 uur

Meer informatie

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Plan je route

Meer informatie

In de buurt

Handige info

Toon resultaten