toegankelijkheidsverklaring

Bij de bouw van www.hollandsewaterlinies.nl besteden wij aandacht aan de toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is om alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan bekijken en gebruiken. 

Toegankelijkheid

De website www.hollandsewaterlinies.nl wordt op dit moment getest aan het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. De geplande datum waarop de testfase is afgerond en de website volledig zal voldoen, inclusief toegankelijkheidscertificaat, is nog niet bekend.