Duik de geschiedenis in

Eiland van Schalkwijk e.o.

Tijdens een bezoek aan het gebied ten zuiden van Utrecht kan het bijna niet anders dan dat een gevoel van rust je overvalt. De drukte van de stad is hier ver op de achtergrond en je kunt genieten van een prachtig open landschap, de rivier de lek, en natuurlijk de forten, loopgraven, kazematten en groepschuilplaatsen van de Hollandse Waterlinies. Op het Eiland van Schalkwijk, zoals een groot deel van dit gebied genoemd wordt, is het zo groen dankzij de waterlinie. De forten liggen zó dicht bij elkaar, dat de verboden kringen elkaar overlappen. In deze kringen mocht niet tot nauwelijks gebouwd worden. In geval van oorlogsdreiging kon de schaarse bebouwing die er wel was, snel afgebroken worden. 

Forten - en hun prachtige groene omgeving

De Plofsluis

Ter hoogte van Nieuwegein, in het Amsterdam-Rijnkanaal, vind je een waterlinie-onderdeel dat je nergens anders zult tegenkomen: de Plofsluis. Deze sluis bestaat uit vijf betonnen compartimenten die boven het kanaal zijn geplaatst. In de bakken zat zand, gruis en kiezelstenen. Als er sprake was van oorlogsdreiging, kon besloten worden om de sluis op te blazen. De inhoud damde dan het kanaal af. Zo kon het water uit de omliggende gebieden niet wegstromen bij een inundatie. 

Bekijk de Plofsluis
Een aantal betonnen compartimenten boven een rivier. Onder de compartimenten door vaart een vrachtschip.

Eten en drinken - want buitenlucht maakt hongerig!

Wandelen - op en om het Eiland van Schalkwijk

Polder Blokhoven

Heb jij je altijd al afgevraagd hoe het is als de waterlinie in werking treedt en het land onder water wordt gezet (inundatie)? Op het Eiland van Schalkwijk kun je dit in levenden lijve ervaren. Hier vind je Polder Blokhoven, een waterbergingsgebied waar iedere zomer het principe van inundatie tot leven komt. Het waterschap dat het gebied beheert, laat het dan vollopen met water. Maak een wandeling over de paden, steek over met het trekpontje of rust uit op een van de bankjes. 

Beleef de inundatie in Polder Blokhoven
Trekpontje bij Polderblokhoven

Knap een uiltje - na een mooie dag in de natuur

Fietsen - Langs forten, water en prachtig groen

De Kromme Rijnstreek

De Kromme Rijn, die stroomt tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht, speelde vanaf 1870 een belangrijke rol in de Hollandse Waterlinies. Deze kronkelende rivier werd gebruikt om inundatiewater aan te voeren. Waar het eerst een maand kostte om het gebied te inunderen, werd dit nu beperkt tot 4 à 12 dagen. Daarom werd een deel van de rivier gekanaliseerd en voorzien van sluizen, bijvoorbeeld in Wijk bij Duurstede, Cothen en Werkhoven. Om de militaire voorzieningen goed te beschermen, werden honderden met de hand gehakte grenspaaltjes neergezet. Aan de letters en het nummer op de paaltjes zijn de grenzen van het gebied te zien. Vandaag de dag is het gebied rond de Kromme Rijn vooral een heerlijk gebied om een prachtige wandeltocht te maken. 

Wandel door het Kromme Rijngebied
Een wit oud bruggetje over een waterpartij in een bosrijke omgeving.

Hoogtepunten - op het Eiland van Schalkwijk en omstreken