Disclaimer

Het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van deze website, zodat deze zo actueel en compleet mogelijk is. Desondanks kan er aan de informatie op deze website geen rechten ontleend worden. Het Gemeenschappelijk Orgaan kan, hoewel zij ernaar streeft om deze website permanent beschikbaar te hebben, geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van (delen van) de website of verouderede informatie. Verder is het programma niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina's waarnaar wordt verwezen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie. 

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, foto's illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten brusten bij ons of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houders van het eigendomsrecht. 

Copyright 2023 Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies