Expositie | In het vacuüm voelden we lucht


Expositie | In het vacuüm voelden we lucht

Vanaf 7 juli 2024 opent een nieuwe tentoonstelling en publieksprogramma. “In het vacuüm voelden we lucht” verkent vacuüms, co­cons en echo­ka­mers evenals toevluchtsoorden, vrij­plaatsen en safe spaces. Het is gericht op gezamenlijk ge­vormde (denk)ruimtes, weg van wat misschien maatschappelijk gebruikelijk is – en op de mogelijkheid voor verbinding binnen zo’n ‘bubbel’.

Ten­toon­stel­lings­pro­gramma In het vacuüm voelden we lucht

Wan­neer maakt een va­cuüm vrij en wan­neer be­perkt het? Hoe vullen we een va­cuüm? Vullen we het al­leen of samen? En met welke ver­halen, om­hel­zingen, woorden, ob­jecten en waarden?

“In het va­cuüm voelden w…

Vanaf 7 juli 2024 opent een nieuwe tentoonstelling en publieksprogramma. “In het vacuüm voelden we lucht” verkent vacuüms, co­cons en echo­ka­mers evenals toevluchtsoorden, vrij­plaatsen en safe spaces. Het is gericht op gezamenlijk ge­vormde (denk)ruimtes, weg van wat misschien maatschappelijk gebruikelijk is – en op de mogelijkheid voor verbinding binnen zo’n ‘bubbel’.

Ten­toon­stel­lings­pro­gramma In het vacuüm voelden we lucht

Wan­neer maakt een va­cuüm vrij en wan­neer be­perkt het? Hoe vullen we een va­cuüm? Vullen we het al­leen of samen? En met welke ver­halen, om­hel­zingen, woorden, ob­jecten en waarden?

“In het va­cuüm voelden we lucht” is een groep­sten­toon­stel­ling en pu­blieks­pro­gramma dat va­cuüms, co­cons en echo­ka­mers ver­kent, evenals toe­vluchts­oorden, vrij­plaatsen en safe spaces. Het is ge­richt op ge­za­men­lijk ge­vormde (denk)ruimtes, weg van wat mis­schien maat­schap­pe­lijk ge­brui­ke­lijk is – en op de mo­ge­lijk­heid voor ver­bin­ding binnen zo’n ‘bub­bel’. De ten­toon­stel­ling bevat met name di­gi­tale in­stal­la­ties en en­kele sculp­tu­rale werken, die op hun eigen unieke ma­nier aan­lei­ding bieden voor fy­siek sa­men­zijn en in­gaan op vragen over ge­meen­schaps­vor­ming, saam­ho­rig­heid en het bun­delen van te­gen­kracht.

We kijken er­naar uit om werken te delen van onder meer Jo­na­thas de An­drade (Bra­zilië), Eglė Bud­vy­tytė (Li­touwen), Sa­bine Groe­ne­wegen (Ne­der­land), Cris­tina Lavosi (Italië), het col­lec­tief Total Re­fusal (Oos­ten­rijk) en an­dere kun­ste­naars. De ko­mende maanden staat je een di­vers ten­toon­stel­lings­pro­gramma te wachten met vi­deo­kunst, sculp­turen, ar­tis­tiek on­der­zoek, per­for­mances en work­shops.

Locatie
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen

Dit evenement vindt plaats op de volgende locaties:

  • Kunstfort bij Vijfhuizen - Fortwachter 1 2141 EE Vijfhuizen

Meer informatie

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Plan je route

Meer informatie

Prijzen

  • Volwassenen € 5,50
  • Kinderen € 5,50

Wanneer

  • Dagelijks t/m 22 september 2024 13.00 - 17.00 uur

Meer informatie

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Plan je route

Meer informatie

In de buurt

Handige info

Toon resultaten