Pomsluis Edam genomen aan de zijkant van de sluis met de rug naar de brug die dwars op de sluis ligt.

Pompsluis Edam

edam

Inlaat van water voor de inundatie van polder De Zeevang

De Pompsluis Edam faciliteert het kleinere scheepvaartverkeer tussen het lagere noordelijke deel van de stad in de polder Zeevang en het hoger gelegen peil van de het Oorgat. 

Deze sluis kreeg rond 1911 ook een militair functie. In de sluisdeur werd een zogenaamd toldeurraam geplaatst. Via deze deur werd water ingelaten dat via de Zeesluis Edam, door de grachten van deze van oorsprong vestingstad werd ingelaten. Met dit water werd de polder Zeevang ten noorden van Edam onder water gezet bij een vijandelijke dreiging. 

De Pompsluis Edam speelde een rol in het watermanagementsysteem van de Stelling van Amsterdam en is een provinciaal monument. Dit unieke watermanagementsysteem maakt in combinatie met het landschap en de militaire werken dat deze linie werelderfgoed is. Deze sluis is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Meer informatie

Het Zij
edam
Plan je route

Locatie

In de buurt

Handige info

Toon resultaten