Duik de geschiedenis in

Langs de Hollandse Waterlinies: inunderen

| Eva Bleeker

In de twaalfdelige tv-serie Langs de Hollandse Waterlinies word je meegenomen door het prachtige en bijzondere gebied van de Hollandse Waterlinies. Ga je mee op reis langs natuurforten, indrukwekkende waterwerken, culturele hotspots en inundatievelden? In deze uitzending is er speciale aandacht voor het thema inundatie: het onder water zetten van land om het de vijand zo moeilijk mogelijk te maken. Sluizen en dammen werden en worden nog steeds gebruikt om land droog te houden, maar konden vroeger in uitzonderlijke gevallen worden ingezet om polders expres onder water te laten lopen. 

Let op: deze aflevering beschikt niet over ondertiteling of audiodescriptie. Ben je slechthorend, doof, slechtziend of blind? In de tekst hieronder hebben we uitgelegd waar de aflevering over gaat. 

Gericht overlast creëren om te vijand tegen te houden

In deze aflevering van Langs de Hollandse Waterlinies gaat presentatrice Margreet van Gils langs bij Paul Bos. Zijn schaapskudde begraast de Geniedijk: een uniek staaltje watermanagement tussen het Kunstfort bij Vijfhuizen het het Fort bij Aalsmeer. Met deze dijk was het mogelijk om het zuidelijke deel van de Haarlemmermeer expres tot kniehoogte onder water te zetten, terwijl het noordelijke deel van de polder droog bleef. Zo werd water slim ingezet om strategische plekken te verdedigen tegen de vijand. Daarna vervolgt Margreet haar weg naar de Beemster. De inundatiesluis die daar al sinds 1891 ligt, werd in 1940 opengezet om te proberen de Duitsers tegen te houden. 

Een sluis van bovenaf gefotografeerd, de deuren zijn zichtbaar. Aan weerszijden is water te zien. Een fietser fietst over de sluis heen.

Polder Blokhoven: nieuw inundatiegebied voor waterberging

In aflevering twee brengt Margreet ook een bezoek aan Polder Blokhoven, nabij Fort Honswijk. Dit gebied wordt gebruikt voor waterberging bij piekbuien, maar ook vogels en andere dieren vinden er hun plekje. Daarnaast geeft het gebied een beeld van het effect van inunderen: iedere zomer wordt twee keer per maand het gebied onder water gezet, zodat de bezoeker kan ervaren hoe het zou zijn als de Hollandse Waterlinies in werking treden. 

Een man en een vrouw zitten samen op een extra hoge houten bank in een groene omgeving.

Meer afleveringen en informatie

Ben je benieuwd naar de andere afleveringen van Langs de Hollandse Waterlinies? Ze zijn te vinden op deze pagina!

Langs de Hollandse Waterlinies is een samenwerking tussen de regionale omroepen NH, RTV Utrecht, Omroep Gelderland en Omroep Brabant.

De serie is mede mogelijk gemaakt door: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Rivierenland, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland en Provincie Noord-Brabant.